Carretera Reial 105, Baixos, Despatx 1 | 08960 Sant Just Desvern | Barcelona

info@dmasesores.com | Tel. +34 93 372 66 93

COACHING & MENTORING DE CARRERA PROFESSIONAL


Ens avala una metodologia pròpia i el ser una de les empreses pioneres a Espanya en la prestació de serveis de Coaching & Mentoring de Carrera Professional amb un bagatge de més de 20 anys contribuint a la reubicació i millora de carrera professional de molts directius i comandaments.

Aquest servei s’adreça a aquells Directius que es plantegen un “canvi o desenvolupament professional” sigui aquest dins de la pròpia empresa o fora d’élla, per inquietud o necessitat, i que volen tenir la màxima informació, fiabilitat i objectivitat per gestionar la seva carrera professional amb total garantia d’èxit i establir un correcte plantejament de la mateixa a mig i llarg termini.

Situacions en què es genera la necessitat o inquietud: Canvi de treball / empresa o sector, recerca de nous projectes empresarials, falta de motivació, falta de desenvolupament professional, desocupació, reorienatación professional, reciclatge professional / elecció d’estudis especialitzats o de postgrau, coneixement del nivell d’ocupabilitat en el mercat.


Metodologia de treball:

  • Tot el treball es realitza mitjançant consultories individuals i personalitzades.
  • Avaluació del perfil personal.
  • Avaluació professional (Assesment Centre).
  • Elaboració d’informe psico-professional, en el qual es fa un balanç dels seus punts forts i febles (DAFO), així com l’assessorament de com potenciar i dirigir correctament la seva carrera professional alineada amb els seus interessos, aptituds, paràmetres i exigències del mercat laboral , i quines decisions i accions han d’emprendre per al seu assoliment.
  • Elaboració del Pla de Màrqueting personal.
  • Inclusió en base de candidatures exclusiva per a clients del programa.
  • Seguiment i gestió de carrera professional (Career Management).