Carretera Reial 105, Baixos, Despatx 1 | 08960 Sant Just Desvern | Barcelona

info@dmasesores.com | Tel. +34 93 372 66 93

CONSULTORIA EN RR.HH I ORGANITZACIÓ


La nostra Divisió de Consultoria aglutina tots aquells serveis que es presten als nostres clients amb l’objectiu de millorar la seva organització empresarial, la seva gestió dels recursos humans, i la seva rendibilitat.

Realitzem una anàlisi exhaustiva de les necessitats actuals i futures del Client i dissenyem i executem aquelles accions necessàries per obtenir i aconseguir els resultats i objectius previstos.


Serveis:

  • Anàlisi organitzatiu.
  • Reorganització i Optimització de Departaments.
  • Suport Gerencial i Professionalització de la Gestió d’Empreses Familiars.
  • Definició i Organització d’Estructures.
  • Outsourcing en la Gestió dels Recursos Humans
  • Estudis de Clima Laboral.
  • Valoració de Llocs de Treball (VPT).
  • Anàlisi i Descripció de Llocs de Treball (DPT).
  • Estudis de Polítiques i Sistemes retributius.