Carretera Reial 105, Baixos, Despatx 1 | 08960 Sant Just Desvern | Barcelona

info@dmasesores.com | Tel. +34 93 372 66 93

ORIENTACIÓ & COACHING PER A ESTUDIANTS


Ens importen els professionals del futur. Aportem una metodologia pròpia i personalitzada i el nostre gran coneixement de mercat de treball perquè els nostres joves puguin traçar correctament el seu itinerari acadèmic-formatiu i arribin a assolir els seus èxits tant acadèmics com professionals.

L’objectiu del nostre programa va molt més enllà de ser simplement una orientació acadèmica, sinó el convertir-nos en un “Coach” en tot l’itinerari acadèmic i professional del jove fins assolir els seus èxits.

La nostra orientació comença en l’elecció dels estudis adequats (Batxillerats o Formació Professional, Estudis Universitaris) realitzant un seguiment i acompanyament en tot el seu itinerari formatiu, fins a la integració en el mercat laboral i la seva posterior desenvolupament professional.

 

Fases del programa

  • Orientació en l’Elecció d’Estudis, d’acord amb el seu talent, aptituds, interessos vocacionals, valors, i personalitat.
  • Pla d’Acció, establir el què s’ha d’anar aconseguint per assolir el què volem ser.
  • Seguiment en tot l’Itinerari Formatiu.
  • Acompanyament en la seva Integració en el Mercat Laboral i Desenvolupament Professional. Potenciació de les seves competències clau i identificació dels escenaris empresarials i ocupacions on es poden desenvolupar amb èxit.
  • Gestió de Carrera Professional (Career Management), a través dels nostres serveis recruitment i selecció de personal, gestionem la seva candidatura per posicionar-la en el càrrec i entorn que ens portin al seu desenvolupament i èxit professional / INCLUSIÓ EN PEDRERA DE PROFESSIONALS.