Avis Legal

1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la Web que D&M ASESORES CONSULTORES EMPRESARIALES, S.L. (d’ara endavant “D&M Asesores Consultores”) posa a la seva disposició.

D&M Asesores Consultores, mentre que responsable de la Web informa que té el seu domicili social en Carretera Reial, nº 105 baixos, desp. 1 08960 de Sant Just Desvern (Barcelona), amb CIF nombre B61183562, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29260, Foli 27, Fulla Nº B-154573, Inscripció 1ª.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per D&M Asesores Consultores al moment mateix que l’Usuari accedeixi a la Web. D&M Asesores Consultores es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la Web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present Web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran usar-se els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

  1. OBJECTE

A través de la Web, D&M Asesores Consultores, informa dels seus serveis de consultoria en recursos humans i gestió del talent.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització de la web té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. D’igual forma, s’haurà de mantenir la informació facilitada a D&M Asesores Consultores actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a D&M Asesores Consultores o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la Web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de D&M Asesores Consultores, o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

D&M Asesores Consultors es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de D&M Asesores Consultores o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de D&M Asesores Consultores o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari de la Web o de qualsevol de les pàgines Web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que D&M Asesores Consultores pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6-LIMIT DE RESPONSABILITAT

D&M Asesores Consultores no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la Web. Quan això sigui raonablement possible, D&M Asesores Consultores advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la Web. D&M Asesores Consultores tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines Web des de les quals es prestin els Serveis.

D&M Asesores Consultores no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització de la Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

D&M Asesores Consultores no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

D’igual forma, D&M Asesores Consultores, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

D&M Asesores Consultores no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta Web pot establir enllaços a altres pàgines Web que pertanyen a tercers sobre els quals D&M Asesores Consultores no té control algun. En aquests supòsits D&M Asesores Consultores no assumeix responsabilitat alguna ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a D&M Asesores Consultores o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la Web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, D&M Asesores Consultores col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar tal informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

7-POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís de D&M Asesores Consultores, informa als usuaris del website, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a D&M Asesores Consultores les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis, subscripció a notícies.

Responsable: D&M ASESORES CONSULTORES EMPRESARIALES, S.L. – NIF: B61183562. Dir. postal: Carretera Reial, nº 105 baixos, desp.1 de Sant Just Desvern (Barcelona). Telèfon: 933726693. Correu elect: info@dmasesores.com.
“En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-lo informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en les nostres empreses clients. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball, com a màxim un any, o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic info@dmasesores.com. Les dades es cediran a clients que ens encarreguen els serveis professionals de cerca i selecció de personal, sempre que coincideixi amb el vostre perfil professional.”

D&M Asesores Consultores adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Política de cookies

Les dades que es sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de D&M Asesores Consultores.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

D&M Asesores Consultores ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, D&M Asesores Consultores s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els seus tractaments segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, D&M Asesores Consultores informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de D&M Asesores Consultores per a la prestació d’un servei a aquesta.

8-DURADA

D&M Asesores Consultores podrà interrompre el servei de la Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis a qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, D&M Asesores Consultores advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la Web.

9-JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10-LEGISLACIÓ
Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.